Historia Karczmy Rzym
Dzieje dzisiejszej Karczmy Rzym rozpoczęły się 6 stycznia 1994 roku, gdy obecni gospodarze zakupili od mieszkanki wrocławskiego osiedla Jarnołtów budynek mieszkaniowo-gospodarczy, którego historia sięga XVII wieku. Był on w bardzo złym stanie technicznym a obszar wokół niego nieogrodzony i nieuporządkowany. Tutaj właśnie postanowiono stworzyć miejsce, które swymi walorami przyciągnie wrocławian i odwiedzających miasto turystów, pozwalając im miło spędzić wolny czas.

Cały budynek poddano drobiazgowej renowacji, w trakcie której zmieniono jej układ funkcjonalny poprzez wydzielenie dwóch sal konsumpcyjnych na parterze i jednej na piętrze. Pierwszą z nich była sala Kominkowa wraz z niewielką kuchnią i zapleczem sanitarnym. Do dzisiaj jest miejscem niezapomnianych spotkań gospodarzy i ich gości.

Latem 1998 roku właściciele zakupili tereny naprzeciwko Karczmy obok ruin zabytkowego młyna. Tuż za korytem Młynówki napędzającej niegdyś kołowrót kamiennych żaren powstała ogromna „zielona wyspa” uporządkowana i przystosowana do celów rekreacyjnych. Wykopano tam połączone ze sobą trzy stawy oraz postawiono szereg drewnianych budowli służących wygodzie bawiących się gości.

1 maja 1999 roku odbyło się uroczyste otarcie Karczmy wraz z przylegającymi do niej „włościami”. Jeszcze w lipcu tego roku powstała sala bankietowa wraz z dużą drewnianą antresolą a następnie prace remontowe przeniosły się na piętro, gdzie wybudowano piękną salę myśliwską. Na wysokim poddaszu stworzono kilka luksusowych pokoi hotelowych, które zaskakują oryginalną stylistyką.

W styczniu 2006 roku rozpoczęła się dalsza rozbudowa obiektu. Po ponad rok trwających intensywnych pracach Karczma Rzym uzyskała dodatkowo 10 dwuosobowych pokoi o ciekawie zaprojektowanych wnętrzach.

Dalsza część rozbudowy to powstanie kompleksu trzech zabytkowych budynków o nazwie „Straszny Dwór”- ale to już całkiem inna historia, do której odsyłamy w kolejnym dziele naszej strony internetowej.Historia obszaru - Jarnołtów

Niemiecka nazwa Jarnołtowa to Arnoldsmuhle i pochodzi od imienia wrocławskiego mieszczanina Arnolda z Legnicy, którego młyn w tym miejscu wspomina dokument już z 1271 roku. Ów młyn położony był nad rzeką Bystrzycą w średniowieczu nazywaną Leśna. Z ksiąg ziemskich dowiadujemy się, że w połowie XIV wieku Jarnołtów był folwarkiem mającym 7 łanów ziemi i pracował już w nim młyn dwukołowy.

Młyn w Jarnołtowie. Akwaforta F. G. Endlera, 1807r. Rycina przedstawia wieś Jarnołtów położoną nad rzeką Bystrzycą. Po lewej stronie znajduje się młyn Arnolda z Legnicy, w środkowej części widać Pałacyk, którego dziś już nie ma.

Od XVI wieku dzieje tego miejsca wiążą się nierozerwalnie z rodziną Artzat (nazywaną także Arzat lub Arzt), które wśród wielu dóbr posiadała także Jarnołtów. Rodzina należała do możnych rodów mających duży wpływ na dzieje Wrocławia i jego okolic. Wiemy między innymi, że trzech jej przedstawicieli zasiadało w Radzie Miasta i należało równocześnie do królewskiego sądu.

Kolejnym rodem panującym na Jarnołtowie była dynastia Hoffmann von Hoffmannswaldau, majątek ten należał do niej od XVIII wieku. Przedstawiciele tego rodu również zajmowali wysokie stanowiska w Radzie Miasta Wrocławia, na przykład Hans Christian Hoffman (1644r. do 1724r.)sprawował funkcję Prezesa Rady i Namiestnika Księstwa Wrocław. Z historycznych zapisów wiadomo, że w 1795 roku wieś miała dwór, folwark i młyn a w osadzie mieszkało 112 osób – w tym gorzelnik, kowal, cyrulik i piwowar.

W 1945 roku Jarnołtów znalazł się, jak wiele innych wsi, miast i osiedli, w granicach Polki na terenach tzw. Ziem Odzyskanych. Administracyjnie należał do gminy Smolec a następnie gromady Jerzmanowo. 1 stycznia 1973 roku nastąpił miejski awans miejscowości, została ona przyłączona do Wrocławia jako jedno z jego licznych osiedli. Nie odmieniło to oczywiście jej typowo wiejskiego wyglądu. Wprawdzie już od początku XX wieku powstały na tym terenie pierwsze domy o charakterze podmiejskim, jednak większość zabudowań to nadal gospodarstwa rolnicze.

Wraz z bogaceniem się mieszkańców Wrocławia w okolicach Jarnołtowa, tak jak i na innych peryferyjnych osiedlach miasta, pojawiać się zaczęło coraz więcej domów jednorodzinnych oraz gospodarstw adaptowanych do potrzeb mieszkalnych i rekreacyjnych. Zjawisko to nasiliło się wraz z przełomem ustrojowym 1989 roku. I w tym właśnie czasie ma swój początek historia naszej Karczmy.